Awakening [Assassin]

3910
Awakening [Assassin]
[Awakenning Quest]– [Lv. 90] [Awakening] New Power Beckons
– สามารถทำเควสได้หากได้เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำเควสเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 เสร็จทั้งหมด (แต่ยังคงไม่สามารถรับได้ด้วยอาชีพที่ไม่มี Awakening)
– หากไม่ได้เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 จะมีเครื่องหมายตกใจแสดงขึ้นมา แต่ไม่สามารถรับเควสได้
– เควส Awakening สามารถรับได้ที่ Priestess of Darkness Mocha (ไม่สามารถรับเควสจาก Merchant Fargeau ได้อีก)
– หลังจากรับเควส หากทำเควสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จสิ้น แท็บ ‘Awakening’ ในหน้าต่างสกิล [K] จะถูกเปิดออก และสามารถใช้สกิล Awakening ได้

Awakening [Assassin] Awakening [Assassin]

 

Awakening [Assassin]

[Awakkenning Assassin]

Awakening [Assassin]

[Ripper]

Awakening ในรูปแบบที่ Ash แสดงความสามารถได้มากยิ่งขึ้น
Ripper ก่อน Awakening จะถูก Awakening ในทิศทางที่ปรับปรุงความรู้สึกที่เหมือนพลังของการโจมตีหยุดและถูกตัดขาด ถึงแม้จะทำงานอยู่ และจุดที่ต้องจับจ้องการทำงานของ Ash มากเกินไป Ash จะทำงานอย่างน่าดึงดูดใจเอง และกลายเป็นสถานะที่เชื่อมโยงกับ Ash หรือสกิลโจมตีใหม่เนื่องจากการ Awakening
Beast Swipe (Active) : สกิลที่เคลื่อนไปข้างหน้า กวาดศัตรูและเตะต่อเนื่องอย่างรุนแรง
Flame Dragunil (Active) : สกิลโจมตีรูปแบบฟังก์ชันที่สามารถถอยหรือเคลื่อนที่การโจมตีไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องหลังจากถอยออกไปข้างหลังเกินความสามารถและโจมตีศัตรู
[Awakened Passive] Shadow Hand : กรณีที่โจมตีตำแหน่งที่ไม่ใช่ด้านหน้าของศัตรู จะอัพเกรด Shadow Hand ในรูปแบบที่ปล่อยพลังที่ทรงพลังออกมา
[Awakened Passive] Burning Coal : เมื่อใช้ Burning Coal จะอัพเกรดในรูปแบบที่ Ash โจมตีเพิ่มเติม
[Awakened Passive] Counter Attack : หากหลบหลีกการโจมตีด้วยการตีลังกา จะอัพเกรดพลังของการโจมตีที่กำหนดเฉพาะถัดไป
[Awakened Passive] Cripple Punisher : Cripple Punisher อัพเกรด Beast Swipe และสามารถเรียก Ash ทั้งหมดออกมาได้

[Raven]

Awakening ในรูปแบบที่เชื่อมโยงมีดสั้นกับโซ่เคียว
Raven ก่อน Awakening จะถูก Awakening ในทิศทางที่ปรับปรุงในส่วนที่ขาดเอกลักษณ์ในด้านการใช้งานของมีดสั้นกับโซ่เคียว กรณีที่เล่นต่อเนื่องที่เชื่อมโยงสกิลมีดสั้นกับโซ่เคียว จะกลายเป็นสถานะที่สามารถโจมตีได้รุนแรงยิ่งขึ้น
Crowstorm (Active) : เป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เชื่อมโยงเพียงพอเท่านั้น เป็นสกิลที่จะลากศัตรูมารวมกันก่อนจะจู่โจมและโจมตีอย่างรุนแรง
Guillotine Cross (Active) : เป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เชื่อมโยงเพียงพอเท่านั้น เป็นสกิลที่กลุ่มโซ่เคียวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและโจมตีศัตรู
[Awakened Passive] Star Combination : กรณีที่ใช้สกิลมีดสั้น จะปล่อยมีดสั้นและได้รับทรัพยากรสกิล
[Awakened Passive] Chain Combination : กรณีที่ใช้สกิลโซ่เคียว จะแกว่งโซ่เคียวเพิ่มเติมเพื่อรับทรัพยากรสกิล และสามารถขว้างมีดสั้นเพิ่มเติมต่อเนื่องได้ในอัตราที่กำหนด
[Awakened Passive] Fan of Edge : Fan of Edge กลับมาและได้รับทรัพยากรสกิล
[Awakened Passive] Assassinate : หากเข้าเป้า Crew King Deadfall จะอัพเกรด Access Chain

[Abyss Walker]

Awakening ในรูปแบบที่อัพเกรดความเชื่อมโยงระหว่างสกิล
Abyss Walker ก่อน Awakening จะถูก Awakening ในทิศทางที่ปรับปรุงส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติได้ ถึงแม้ว่าความสามารถในการโจมตีของแต่ละสกิลจะไม่แย่นัก และกลายเป็นสถานะที่สามารถโจมตีโดยใช้สกิลที่มีอยู่แล้วที่ปรับปรุงการใช้กับสกิลใหม่ได้
Abyss Claw (Active) : สกิลที่ปล่อยเขี้ยวที่ทำให้สามารถโจมตีศัตรูส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลัง และโจมตีต่อเนื่องศัตรูที่อยู่ใกล้
Killing Wave (Active) : สกิลที่ปล่อย Sphere ที่โจมตีต่อเนื่องที่ด้านหน้า
[Awakened Passive] Line of Darkness : เพิ่มฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีและสามารถกลับไปจุดเริ่มต้นจู่โจมได้
[Awakened Passive] Illustion Strike : ย้ายตำแหน่งในขณะใช้สกิลและทำให้สามารถปล่อยได้อีกครั้ง
[Awakened Passive] Summon Shadow : ดูดเงาและสามารถอัพเกรดเองได้
[Awakened Passive] Dark Conviction : โจมตีต่อเนื่องโดยรักษาลูกไฟบนพื้นดินและสามารถกำหนดเป้าหมายระดมโจมตีได้

[Light Fury]

Awakening ในรูปแบบอัพเกรดความเชื่อมโยงระหว่างสกิล
Light Fury ก่อน Awakening จะถูก Awakening ในทิศทางที่ปรับปรุงส่วนที่ไม่เชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติได้เช่นเดียวกับ Abyss Walker กลายเป็นสถานะที่สามารถโจมตีโดยใช้สกิลที่มีอยู่แล้วที่ปรับปรุงการใช้กับสกิลใหม่ได้ และจัดตำแหน่งสัตว์เลี้ยงเพื่อเปลี่ยนให้ Light Fury ได้เปรียบในการใช้สัตว์เลี้ยง
Chakra Creep (Active) : สกิลโจมตีข้างหน้าที่รัดกุมที่มอบให้แก่ Light Fury ที่ขาดการโจมตีรัดกุม
Unseen Art (Active) : สกิลที่ปล่อย Light Chakra ที่พื้นดินอย่างกว้างขวางและทำปฏิกิริยาต่อสกิลที่กำหนดเฉพาะโจมตีศัตรู
[Awakened Passive] Piercing Star : อัพเกรด Piercing Star ด้วยสกิลโจมตีที่รัดกุม
[Awakened Passive] Illusion of Chakra : อัพเกรดพลังโจมตีและความสามารถของ Illusion of Chakra
[Awakened Passive] Quantum Trans : เคลื่อนที่ในอากาศที่ได้เปรียบต่อสกิลเชื่อมโยงและการมีชีวิตหลังจากใช้สกิล
[Awakened Passive] Chakra of Miracle : หากพลังโจมตีของ Light Fury ถูกอัพเกรด จะอัพเกรดความสามารถในการ Heal ด้วย

Awakening [Assassin]

[ปรับ Balance Awakening Character]

Awakening [Assassin] Awakening [Assassin]