[ระบบบริจาค]

2269

[ระบบบริจาค]
เป็นระบบที่ผู้เล่นสามารถบริจาคเงินให้กับ NPC ชื่อ Special Function Shop Guide Trisha ซึ่งอยู่ฝั่งทางขวาของ NPC Irene

[ระบบบริจาค]

ผู้เล่นสามารถบริจาคเงินได้ด้วยการกดปุ่ม [บริจาค]

[ระบบบริจาค]

ผู้เล่นจะเห็นรายชื่อผู้ที่บริจาคเงินสูงสุดในเดือนนั้นๆ พร้อมทั้งข้อมูลการบริจาคของตนเองที่ด้านบน ผู้เล่นสามารถทำการบริจาคได้โดยการกดปุ่ม [การบริจาค]

[ระบบบริจาค]

รางวัลจะมี 2 ประเภท คือรายวันและรายเดือน
รางวัลรายวัน จะตัดผลการบริจาคทุกเที่ยงคืน และมอบไอเทมให้ทางจดหมาย
รางวัลรายเดือน จะตัดผลการบริจาคทุกเที่ยงคืนของวันที่ 1 และมอบไอเทมให้ทางจดหมาย

โดยรางวัลรายเดือนมีดังนี้

อันดับ 1
[ระบบบริจาค] อันดับ 2
[ระบบบริจาค] อันดับ 3[ระบบบริจาค] อันดับ 4
[ระบบบริจาค] อันดับ 5
[ระบบบริจาค] อันดับ 6 – 10
[ระบบบริจาค]  หมายเหตุ: อันดับการบริจาคจะถูกรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนของวันที่ 1