ระบบเพื่อน

4292
ภายในเกมเพื่อนๆ สามารถทำการจัดการระบบเพื่อนได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายชื่อเพื่อน สร้างกลุ่ม หรือการลบเพื่อน
[วิธีการเพิ่มเพื่อน]
1. คลิกขวาที่ตัวละครที่ต้องการเป็นเพื่อน (กรณีที่ตัวละครดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียง)
2. เลือกหัวข้อ “เพิ่มเพื่อน”
3. จะมีข้อความยืนยันการเพิ่มเพื่อน ให้กด “ใช่”
4. สามารถกดดูรายชื่อเพื่อนได้โดยกดปุ่ม “O”
5. โดยภายในหน้าต่างเพื่อนนี้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเพื่อนได้ ดังนี้
  • ปุ่ม “เพิ่มเติม” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงย้ายกลุ่ม
  • ปุ่ม “แก้ไขกลุ่ม” สามารถเพิ่ม, เปลี่ยน และลบกลุ่ม
  • ปุ่ม “PM” สามารถส่งข้อความหาเพื่อน
  • ปุ่ม “เพิ่มเพื่อน” สามารถเพิ่มรายชื่่อเพื่อน รวมไปถึงกำหนดกลุ่มที่ต้องการให้เพื่อนอยู่

  • ปุ่ม “ลบเพื่อน” สามารถลบรายชื่อเพื่อน