Forest Dragon Nest HARD

3765

Forest Dragon Nest HARD

ยอดบนสุดของต้นไม้โลกซึ่งเป็นบัลลังก์อันประเสริฐของสวนสวรรค์อันสูงส่งพังทลายลงมาแล้ว และผู้ติดตามที่ต้องการอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตยังคงอยู่ในสวนที่หนาวเย็นเพียงลำพัง ความรักของเธอซึ่งเป็นเหมือนดั่งไฟที่ลุกโชนที่สาบานว่าจะอุทิศตัวเพื่อปกป้อง กลายเป็นเถ้าถ่านหนึ่งกำมือที่ร่วงโรยไปในดอกไม้หนึ่งดอกที่กำลังเบ่งบาน คืนนั้นจะยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เหมือนความเงียบงันของเธอซึ่งตกอยู่ในความสิ้นหวัง ในไม่ช้าหนามก็จะงอกออกจากขี้เถ้าและทำให้จิตใจของเธอบิดเบี้ยว

“โอ้..ท่าน Hairendel..ท่านและสวนของท่านจะอยู่กับข้าไปชั่วนิรันดร์…
มิอาจมีใครขัดขวางความรักของข้าที่มีต่อท่านได้…แม้แต่ตัวท่านเองก็ตาม…“

สวนสวรรค์ปล่อยพลังเวทย์ของต้นไม้โลกที่สูญสลายไปแล้วทำให้ฟื้นคืนขึ้นมา
ไม่พบความสง่างามหรือความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปอีกแล้ว
สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความรักที่บิดเบี้ยงของหญิงสาวและเสียงคร่ำครวญที่ดังมาจากของกำมะลอที่บิดเบี้ยว…

Forest Dragon Nest HARD

ข้อมูลการเข้า

ตำแหน่งที่เข้า : Merca Port
เส้นทางที่เข้า : [Town]Saint Haven →[World Zone] Merca’s Heart →[World Zone] Merca Port เลเวลที่เข้า : เลเวล 95 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกที่เข้า: 5~8 คน
ระดับความยากในการเข้า : Labyrinth 15F (เดี่ยว)
ไอเทมบัตรเข้า : [Sturdy Blood Matador Rose] x 1
จำนวนครั้งที่สามารถเคลียร์ได้ต่อสัปดาห์ : 1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่มอบรางวัลกลางครันแต่ละประตูต่อสัปดาห์ : 1 ครั้ง จำนวนครั้งที่ฟื้นคืนชีพ: 0 ครั้ง (ฟื้นคืนชีพเมื่อเคลียร์ประตู)

Forest Dragon Nest HARD


จะไม่แชร์การมอบรางวัล Nest ร่วมกัน และไม่ใช้จำนวนครั้งในการเคลียร์ต่อสัปดาห์ร่วมกัน

– Forest Dragon Nest และ Forest Dragon Nest Light นั้นแชร์การมอบรางวัลกลางครันและจำนวนครั้งในการเคลียร์ต่อสัปดาห์ร่วมกัน
– แต่ว่า Forest Dragon Nest Hard จะไม่แชร์กับ Nest ทั้งสอง

Forest Dragon Nest HARD


[รูปแบบการซื้อบัตรผ่าน Forest Dragon Nest Hard]

– สามารถซื้อบัตรผ่านของ Forest Dragon Nest Hard ได้ด้วยรูปแบบเดียวกับบัตรผ่านของ Forest Dragon Nest เดิม
– Sturdy Blood Matador Rose จะไม่ใช้จำนวนครั้งที่จำกัดการซื้อต่อสัปดาห์ร่วมกันกับ Blood Matador Rose

ไอเท็ม [Sturdy Blood Matador Rose]Forest Dragon Nest HARD Forest Dragon Nest HARD


[รางวัลที่คาดหวังจาก Forest Dragon Nest Hard]

– สามารถรับรางวัลประตูกลางครันโดยการกำจัดบอสแต่ละประตูที่ปรากฏที่ Forest Dragon Nest Hard
– สามารถรับรางวัลสุดท้ายโดยการกำจัด Forest Dragon Hairendel ซึ่งปรากฏตัวอยู่ที่ประตูสุดท้ายของ Forest Dragon Nest Hard

 


[สร้างผ่านทาง Blacksmith]

– สามารถสร้าง Sturdy Origin Dragon Main Weapon ผ่านทางฟังก์ชั่นสร้างไอเทมของ Blacksmith ในแต่ละเมือง

ประเภทของการสร้าง ไอเทม วัตถุดิบที่ต้องการ ค่าธรรมเนียม
High Grade Ancient Origin
Dragon Main Weapon
Sturdy Origin Dragon Main Weapon Sturdy Origin Dragon’s
Stem Scale
 350 ชิ้น
2500 Gold

Forest Dragon Nest HARD


[ข้อมูลรายละเอียด Sturdy Origin Dragon Main Weapon]

Sturdy Origin Dragon Main Weapon มีสเป็คขั้นต่ำเทียบเท่า Origin Dragon Main Weapon +3 และมีออฟชั่นเพิ่มเติม ออฟชั่นเพิ่มเติมนั้นเหมือนกับ Blessed Sturdy Origin Dragon Main Weapon ด้วย

ไอเทม จำกัดการติดตั้ง ค่า Stat อุปกรณ์ เอฟเฟคเสริม
Sturdy Origin Dragon
Main Weapon
95lv

อาชีพที่ 2 ที่ตรงกับ Secondary Weapon

ขั้นต่ำเทียบเท่า Origin Dragon
Main Weapon +3 
เอฟเฟคสกิล
Blessed Sturdy Origin Dragon
Main Weapon
95lv

อาชีพที่ 2 ที่ตรงกับ Secondary Weapon

ขั้นต่ำเทียบเท่า Origin Dragon
Main Weapon +3 
เอฟเฟคสกิลและ P/M.ATK 3%

 

สร้างไอเทมสุ่มออฟชั่น
MAX HP 800000
Physical Defense 30000
Magic Defense 30000
Critical 100000
Critical Damage 450000
Final Damage 1200