ระบบฟาร์ม

7308
“ระบบฟาร์ม” ระบบที่เพื่อนสามารถทำฟาร์ม ตกปลา และทำอาหาร เพื่อนำไอเทมมาฟื้นฟูพลัง รวมไปถึงเพิ่ม Status ได้อีกด้วย ซึ่งแยกเป็น 3 ระบบย่อย คือ
  • Farming (ระบบปลูกผัก)
  • Cooking (ระบบทำอาหารจากวัตถุดิบ)
  • Fishing (ระบบตกปลา)
[วิธีการเข้าร่วมระบบฟาร์ม]
1. สามารถรับเควส “Grand Open farming Area” รับได้จาก NPC Irene (เควสจะรับเมื่อมีเลเวล 24) เพื่อรับสกิลที่จำเป็นต้องเรียนสำหรับการทำฟาร์ม
ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม    ระบบฟาร์ม
2. การเข้าเล่นฟาร์มนั้นสามารถทำได้โดยการเลือก Channel โดยใช้รูปแบบเดียวกับการเลือก Channel ตามปกติ

ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม

[ระบบ Farming]
1. NPC “Farm Manager Mori” จะอยู่ในหมู่บ้าน โดยจะเป็นเควสต่อเนื่องที่รับจาก Irene เมื่อผู้เล่นถึงพื้นที่สำหรับทำฟาร์มแล้ว จะสามารถเรียนรู้วิธีการทำฟาร์มได้ ผู้เล่นสามารถเลือกไอเทมที่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์มได้ด้วยตัวเอง
ระบบฟาร์ม    ระบบฟาร์ม
2. ระบบฟาร์มจะแบ่งเป็นหลายๆ พื้นที่ ซึ่งจะแสดงไว้บนแผนที่
ระบบฟาร์ม    ระบบฟาร์ม
3. เมื่อผ่านเควสฟาร์มแล้ว ผู้เล่นจะสามารถเริ่มทำการปลูกได้

ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม

4. จำนวน และชนิดของพืชจะขึ้นอยู่กับระดับของสกิลผู้เล่น
5. สามารตรวจสอบระดับสกิลได้โดยปุ่ม “K” เลือก “Secondary Skill” ยิ่งมีการปลูกมากเท่าไร สกิลยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม

[ระบบ Cooking]
1. การเริ่มเควสการทำอาหารผู้เล่นจะต้องไปที่ NPC “Farm Manager Mori” ผู้เล่นสามารถเรียนสกิลการทำอาหารได้เมื่อทำเควสสำเร็จ
2. NPC “Farm Manager Mori” มีอุปกรณ์สำหรับทำอาหารขายอยู่
3. เมนูอาหารพื้นฐานสามารถหาซื้อได้ที่ NPC “Farm Manager Mori”
ระบบฟาร์ม    ระบบฟาร์ม
4. สามารตรวจสอบระดับสกิลได้โดยปุ่ม “K” เลือก “Secondary Skill” ผู้เล่นสามารถทำอาหารได้โดยการเลือก “Cooking”
5. เมื่อเพิ่มสูตรอาหารเข้าไปแล้ว การจะทำอาหารจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการทำอาหาร และส่วนประสมต่างๆ สามารถหาได้จากการทำฟาร์ม ซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่ที่ได้ถูกระบุไว้

ระบบฟาร์ม ระบบฟาร์ม

ระบบฟาร์ม

[ระบบ Fishing]
1. เช่นเดียวกันกับการทำฟาร์มและการทำอาหาร ผู้เล่นจะต้องไปพบกับ NPC “Farm Manager Mori”
ระบบฟาร์ม
2. สกิลตกปลาจะทำได้เฉพาะในพื้นที่ของการตกปลาในเขตของฟาร์มเท่านั้น
ระบบฟาร์ม
3. ปลาที่ตกได้นั้น สามารถนำมาทำอาหารได้
4. เมื่อทำการเริ่มตกปลาจะมี Consumption Guage แสดงขึ้นมา เมื่อเกจนั้นเต็มแล้ว ผู้เล่นจะสามารถตกปลาขึ้นมาได้ ซึ่งปลานั้นจะเข้าไปอยู่ใน Inventory
5. เมื่อ Power Gauge ที่อยู่ข้างใต้ Consumption Gauge อยู่ตำแหน่งตรงกลาง ผู้เล่นจะสามารถทำการตกปลาได้เร็วขึ้นโดยการกดคลิกซ้าย
6. เมื่อคลิกในจังหวะที่ถูกต้อง การตกปลาจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการตกปลาสามารถหาได้จาก NPC “Farm Manager Mori”

ระบบฟาร์ม

ระบบฟาร์ม

ระบบฟาร์ม

Credit : เนื่องจากมีผู้เล่นคุณ PrinceBallKung ได้จัดทำข้อมูลของ “ระบบฟาร์ม” เบื้องต้นไว้