ระบบฟาร์ม

2543
“ระบบฟาร์ม” ระบบที่เพื่อนสามารถทำฟาร์ม ตกปลา และทำอาหาร เพื่อนำไอเทมมาฟื้นฟูพลัง รวมไปถึงเพิ่ม Status ได้อีกด้วย ซึ่งแยกเป็น 3 ระบบย่อย คือ
  • Farming (ระบบปลูกผัก)
  • Cooking (ระบบทำอาหารจากวัตถุดิบ)
  • Fishing (ระบบตกปลา)
[วิธีการเข้าร่วมระบบฟาร์ม]
1. สามารถรับเควส “Grand Open farming Area” รับได้จาก NPC Irene (เควสจะรับเมื่อมีเลเวล 24) เพื่อรับสกิลที่จำเป็นต้องเรียนสำหรับการทำฟาร์ม
   
2. การเข้าเล่นฟาร์มนั้นสามารถทำได้โดยการเลือก Channel โดยใช้รูปแบบเดียวกับการเลือก Channel ตามปกติ

[ระบบ Farming]
1. NPC “Farm Manager Mori” จะอยู่ในหมู่บ้าน โดยจะเป็นเควสต่อเนื่องที่รับจาก Irene เมื่อผู้เล่นถึงพื้นที่สำหรับทำฟาร์มแล้ว จะสามารถเรียนรู้วิธีการทำฟาร์มได้ ผู้เล่นสามารถเลือกไอเทมที่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์มได้ด้วยตัวเอง
   
2. ระบบฟาร์มจะแบ่งเป็นหลายๆ พื้นที่ ซึ่งจะแสดงไว้บนแผนที่
   
3. เมื่อผ่านเควสฟาร์มแล้ว ผู้เล่นจะสามารถเริ่มทำการปลูกได้

4. จำนวน และชนิดของพืชจะขึ้นอยู่กับระดับของสกิลผู้เล่น
5. สามารตรวจสอบระดับสกิลได้โดยปุ่ม “K” เลือก “Secondary Skill” ยิ่งมีการปลูกมากเท่าไร สกิลยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น

[ระบบ Cooking]
1. การเริ่มเควสการทำอาหารผู้เล่นจะต้องไปที่ NPC “Farm Manager Mori” ผู้เล่นสามารถเรียนสกิลการทำอาหารได้เมื่อทำเควสสำเร็จ
2. NPC “Farm Manager Mori” มีอุปกรณ์สำหรับทำอาหารขายอยู่
3. เมนูอาหารพื้นฐานสามารถหาซื้อได้ที่ NPC “Farm Manager Mori”
   
4. สามารตรวจสอบระดับสกิลได้โดยปุ่ม “K” เลือก “Secondary Skill” ผู้เล่นสามารถทำอาหารได้โดยการเลือก “Cooking”
5. เมื่อเพิ่มสูตรอาหารเข้าไปแล้ว การจะทำอาหารจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการทำอาหาร และส่วนประสมต่างๆ สามารถหาได้จากการทำฟาร์ม ซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่ที่ได้ถูกระบุไว้

[ระบบ Fishing]
1. เช่นเดียวกันกับการทำฟาร์มและการทำอาหาร ผู้เล่นจะต้องไปพบกับ NPC “Farm Manager Mori”
2. สกิลตกปลาจะทำได้เฉพาะในพื้นที่ของการตกปลาในเขตของฟาร์มเท่านั้น
3. ปลาที่ตกได้นั้น สามารถนำมาทำอาหารได้
4. เมื่อทำการเริ่มตกปลาจะมี Consumption Guage แสดงขึ้นมา เมื่อเกจนั้นเต็มแล้ว ผู้เล่นจะสามารถตกปลาขึ้นมาได้ ซึ่งปลานั้นจะเข้าไปอยู่ใน Inventory
5. เมื่อ Power Gauge ที่อยู่ข้างใต้ Consumption Gauge อยู่ตำแหน่งตรงกลาง ผู้เล่นจะสามารถทำการตกปลาได้เร็วขึ้นโดยการกดคลิกซ้าย
6. เมื่อคลิกในจังหวะที่ถูกต้อง การตกปลาจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการตกปลาสามารถหาได้จาก NPC “Farm Manager Mori”

Credit : เนื่องจากมีผู้เล่นคุณ PrinceBallKung ได้จัดทำข้อมูลของ “ระบบฟาร์ม” เบื้องต้นไว้