ตารางการตีบวกอุปกรณ์ Skylla และ Origin

5505

ตารางการตีบวก Skylla Equipment 

  • ขณะที่อัพเกรดตั้งแต่ +1 – 20 ของ Skylla Equipment ถ้าไม่ใส่กันแตก เมื่อล้มเหลว อาวุธจะถูกทำลาย โปรดระมัดระวัง
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Weapon 0->1 6445Gold71Silver43Copper 2106 150 0
Weapon 1->2 7080Gold17Silver88Copper 3408 180 0
Weapon 2->3 7763Gold59Silver31Copper 4453 210 0
Weapon 3->4 8496Gold88Silver13Copper 5486 248 0
Weapon 4->5 9280Gold21Silver66Copper 6647 293 0
Weapon 5->6 10112Gold78Silver46Copper 8052 345 0
Weapon 6->7 10992Gold49Silver57Copper 9831 405 0
Weapon 7->8 11915Gold63Silver39Copper 12171 480 0
Weapon 8->9 12876Gold43Silver12Copper 15363 563 0
Weapon 9->10 13866Gold55Silver30Copper 4530 668 1
Weapon 10->11 14874Gold47Silver81Copper 4859 788 1
Weapon 11->12 15884Gold75Silver26Copper 5189 930 1
Weapon 12->13 16877Gold09Silver58Copper 5513 1095 1
Weapon 13->14 17825Gold32Silver89Copper 5823 1290 1
Weapon 14->15 18696Gold09Silver63Copper 6107 1523 1
Weapon 15->16 19447Gold33Silver94Copper 6353 1793 1
Weapon 16->17 20026Gold48Silver12Copper 6542 2123 1
Weapon 17->18 20368Gold26Silver64Copper 6654 2498 1
Weapon 18->19 20392Gold19Silver92Copper 6661 2948 1
Weapon 19->20 20500Gold00Silver00Copper 6675 3480 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Helm 0->1 3545Gold14Silver29Copper 491 35 0
Helm 1->2 3894Gold09Silver84Copper 795 42 0
Helm 2->3 4269Gold97Silver62Copper 1039 49 0
Helm 3->4 4673Gold28Silver47Copper 1280 58 0
Helm 4->5 5104Gold11Silver91Copper 1551 68 0
Helm 5->6 5562Gold03Silver15Copper 1879 81 0
Helm 6->7 6045Gold87Silver26Copper 2294 95 0
Helm 7->8 6553Gold59Silver86Copper 2840 112 0
Helm 8->9 7082Gold03Silver72Copper 3585 131 0
Helm 9->10 7626Gold60Silver41Copper 1057 156 1
Helm 10->11 8180Gold96Silver29Copper 1134 184 1
Helm 11->12 8736Gold61Silver39Copper 1211 217 1
Helm 12->13 9282Gold40Silver27Copper 1286 256 1
Helm 13->14 9803Gold93Silver09Copper 1359 301 1
Helm 14->15 10282Gold85Silver29Copper 1425 355 1
Helm 15->16 10696Gold03Silver67Copper 1482 418 1
Helm 16->17 11014Gold56Silver46Copper 1526 495 1
Helm 17->18 11202Gold54Silver65Copper 1553 583 1
Helm 18->19 11215Gold70Silver95Copper 1554 688 1
Helm 19->20 11275Gold00Silver00Copper 1558 812 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Armors 0->1 4512Gold00Silver00Copper 983 70 0
Armors 1->2 4956Gold12Silver52Copper 1590 84 0
Armors 2->3 5434Gold51Silver52Copper 2078 98 0
Armors 3->4 5947Gold81Silver69Copper 2560 116 0
Armors 4->5 6496Gold15Silver16Copper 3102 137 0
Armors 5->6 7078Gold94Silver92Copper 3757 161 0
Armors 6->7 7694Gold74Silver70Copper 4588 189 0
Armors 7->8 8340Gold94Silver37Copper 5680 224 0
Armors 8->9 9013Gold50Silver18Copper 7169 263 0
Armors 9->10 9706Gold58Silver71Copper 2114 312 1
Armors 10->11 10412Gold13Silver46Copper 2268 368 1
Armors 11->12 11119Gold32Silver68Copper 2422 434 1
Armors 12->13 11813Gold96Silver71Copper 2573 511 1
Armors 13->14 12477Gold73Silver03Copper 2717 602 1
Armors 14->15 13087Gold26Silver74Copper 2850 711 1
Armors 15->16 13613Gold13Silver76Copper 2965 837 1
Armors 16->17 14018Gold53Silver68Copper 3053 991 1
Armors 17->18 14257Gold78Silver65Copper 3105 1166 1
Armors 18->19 14274Gold53Silver94Copper 3109 1376 1
Armors 19->20 14350Gold00Silver00Copper 3115 1624 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Pants 0->1 3867Gold42Silver86Copper 772 55 0
Pants 1->2 4248Gold10Silver73Copper 1250 66 0
Pants 2->3 4658Gold15Silver59Copper 1633 77 0
Pants 3->4 5098Gold12Silver88Copper 2012 91 0
Pants 4->5 5568Gold12Silver99Copper 2437 107 0
Pants 5->6 6067Gold67Silver07Copper 2952 127 0
Pants 6->7 6595Gold49Silver74Copper 3605 149 0
Pants 7->8 7149Gold38Silver03Copper 4463 176 0
Pants 8->9 7725Gold85Silver87Copper 5633 206 0
Pants 9->10 8319Gold93Silver18Copper 1661 245 1
Pants 10->11 8924Gold68Silver68Copper 1782 289 1
Pants 11->12 9530Gold85Silver16Copper 1903 341 1
Pants 12->13 10126Gold25Silver75Copper 2022 402 1
Pants 13->14 10695Gold19Silver74Copper 2135 473 1
Pants 14->15 11217Gold65Silver78Copper 2239 558 1
Pants 15->16 11668Gold40Silver36Copper 2329 657 1
Pants 16->17 12015Gold88Silver87Copper 2399 778 1
Pants 17->18 12220Gold95Silver99Copper 2440 916 1
Pants 18->19 12235Gold31Silver95Copper 2443 1081 1
Pants 19->20 12300Gold00Silver00Copper 2448 1276 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Gloves 0->1 2900Gold57Silver14Copper 281 20 0
Gloves 1->2 3186Gold08Silver05Copper 454 24 0
Gloves 2->3 3493Gold61Silver69Copper 594 28 0
Gloves 3->4 3823Gold59Silver66Copper 731 33 0
Gloves 4->5 4176Gold09Silver75Copper 886 39 0
Gloves 5->6 4550Gold75Silver31Copper 1074 46 0
Gloves 6->7 4946Gold62Silver31Copper 1311 54 0
Gloves 7->8 5362Gold03Silver53Copper 1623 64 0
Gloves 8->9 5794Gold39Silver40Copper 2048 75 0
Gloves 9->10 6239Gold94Silver88Copper 604 89 1
Gloves 10->11 6693Gold51Silver51Copper 648 105 1
Gloves 11->12 7148Gold13Silver87Copper 692 124 1
Gloves 12->13 7594Gold69Silver31Copper 735 146 1
Gloves 13->14 8021Gold39Silver80Copper 776 172 1
Gloves 14->15 8413Gold24Silver33Copper 814 203 1
Gloves 15->16 8751Gold30Silver27Copper 847 239 1
Gloves 16->17 9011Gold91Silver65Copper 872 283 1
Gloves 17->18 9165Gold71Silver99Copper 887 333 1
Gloves 18->19 9176Gold48Silver96Copper 888 393 1
Gloves 19->20 9225Gold00Silver00Copper 890 464 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Shoes 0->1 2900Gold57Silver14Copper 281 20 0
Shoes 1->2 3186Gold08Silver05Copper 454 24 0
Shoes 2->3 3493Gold61Silver69Copper 594 28 0
Shoes 3->4 3823Gold59Silver66Copper 731 33 0
Shoes 4->5 4176Gold09Silver75Copper 886 39 0
Shoes 5->6 4550Gold75Silver31Copper 1074 46 0
Shoes 6->7 4946Gold62Silver31Copper 1311 54 0
Shoes 7->8 5362Gold03Silver53Copper 1623 64 0
Shoes 8->9 5794Gold39Silver40Copper 2048 75 0
Shoes 9->10 6239Gold94Silver88Copper 604 89 1
Shoes 10->11 6693Gold51Silver51Copper 648 105 1
Shoes 11->12 7148Gold13Silver87Copper 692 124 1
Shoes 12->13 7594Gold69Silver31Copper 735 146 1
Shoes 13->14 8021Gold39Silver80Copper 776 172 1
Shoes 14->15 8413Gold24Silver33Copper 814 203 1
Shoes 15->16 8751Gold30Silver27Copper 847 239 1
Shoes 16->17 9011Gold91Silver65Copper 872 283 1
Shoes 17->18 9165Gold71Silver99Copper 887 333 1
Shoes 18->19 9176Gold48Silver96Copper 888 393 1
Shoes 19->20 9225Gold00Silver00Copper 890 464 1

 

 ตารางการตีบวก Origin Dragon Weapon

ระดับอัพเกรด การลงโทษความล้มเหลว Gold Rebrium Lapis Lazuli การใช้ Jelly
1 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
2 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
3 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
4 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
5 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
6 -1 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
7 -2 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
8 -3 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
9 -4 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
10 -5 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
11 ทำลาย 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
12 ทำลาย 3100G 600P 2 ชิ้น ไม่สามารถ
13 ทำลาย 3100G 600P 3 ชิ้น ไม่สามารถ
14 ทำลาย 3100G 600P 4 ชิ้น ไม่สามารถ
15 ทำลาย 3100G 600P 5 ชิ้น ไม่สามารถ
16 ทำลาย 3100G 600P 6 ชิ้น ไม่สามารถ
17 ทำลาย 3100G 600P 7 ชิ้น ไม่สามารถ
18 ทำลาย 3100G 600P 8 ชิ้น ไม่สามารถ
19 ทำลาย 3100G 600P 9 ชิ้น ไม่สามารถ
20 ทำลาย 3100G 600P 10 ชิ้น ไม่สามารถ