วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

11082

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2 

สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2 ที่นี่
>>> คลิก <<<

-ประเภท PLAY ID LOGIN-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-เลือกรับลิงค์ยืนยันการรีเซ็ตขั้นที่ 2 –

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-เลือกแบบผ่าน email ให้ล็อคอินเข้าระบบ Play ID ระบบจะส่งลิ้งค์ยืนยันไปที่ email-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2


-เลือกแบบยืนยัน SMS ระบบจะส่ง OTP ไปที่โทรศัพท์ และนำรหัส OTP มาใส่ในช่องว่างด่านล่าง-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2 วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-ประเภท FACEBOOK LOGIN-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-ล็อคอินเข้าสู่ระบบ-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-กดทีปุ่ม รับลิงค์ยืนยันการรีเซ็ตขั้นที่ 2 ระบบจะส่งลิ้งค์ยืนยันไปที่ email-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2 วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-ประเภท @ID-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-ล็อคอินเข้าสู่ระบบ-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-กดทีปุ่ม รับลิงค์ยืนยันการรีเซ็ตขั้นที่ 2 ระบบจะส่งลิ้งค์ยืนยันไปที่ email-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-ประเภท TCG ID-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-ล็อคอินเข้าสู่ระบบ-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

-กดทีปุ่ม รับลิงค์ยืนยันการรีเซ็ตขั้นที่ 2 ระบบจะส่งลิ้งค์ยืนยันไปที่ email-

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านขั้นที่ 2