[DN] ขั้นตอนการใช้งาน DN : Self Locking System (SLS)

2416

ขั้นตอนการใช้งาน Dragon Nest Online : Self Locking System

1. ผู้เล่นสามารถทำการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ “Self Locking System” ได้ ที่นี่
[DN] ขั้นตอนการใช้งาน DN : Self Locking System (SLS)

 

 

 

2. ให้ผู้เล่นกรอกข้อมูล USER ID และ Password เกม Dragon Nest ให้ถูกต้อง จากนั้นนำรหัส OTP ที่ได้รับในอีเมล์ของท่าน มายืนยันการลงทะเบียนระบบ SLS

[DN] ขั้นตอนการใช้งาน DN : Self Locking System (SLS)

3. กด “คลิกเพื่อยืนยันที่นี่” จาก อีเมล์เพื่อเข้าสู่หน้ายืนยันการลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูล USER ID ที่สมัครไว้ และ SLS Password ตั้งได้ตามต้องการ รหัสผ่านจะต้องมี 8 – 12 หลัก และนำรหัส OTP ที่ได้รับในอีเมล์มายืนยันการลงทะเบียน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “OK” ถือเป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครสมาชิก

[DN] ขั้นตอนการใช้งาน DN : Self Locking System (SLS)

4. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เล่นเข้าใช้งานระบบ “Self Locking System” ได้ ที่นี่

[DN] ขั้นตอนการใช้งาน DN : Self Locking System (SLS)

5. ทำการ Log in เข้าสู่ระบบการใช้งาน ผู้เล่นสามารถ Lock ID โดยกรอกตัวเลขที่มองเห็นลงในช่องว่างให้ถูกต้อง และกดที่ปุ่ม Lock ID  รูปกุญแจสีแดง ระบบจะทำการล็อก ID ของคุณให้เป็นที่เรียบร้อย หากผู้เล่นต้องการจะปลด Lock ID ให้กดที่ปุ่ม Lock ID ซ้ำอีกครั้ง รูปกุญแจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะ

[DN] ขั้นตอนการใช้งาน DN : Self Locking System (SLS)