[DN] กฏกติกาของฉายา “พ่อค้า&แม่ค้าสุจริต

3747

[DN] กฏกติกาของฉายา "พ่อค้า&แม่ค้าสุจริต

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

       ทีม งาน Dragon Nest ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการเกมทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานขอเพิ่มเงื่อนไขการรับประกันเป็นการซื้อและขายกับพ่อค้าสุจริตจะ ได้รับการรับประกัน หากมีกรณีโกงการซื้อหรือขายกับพ่อค้าสุจริต ผู้ซื้อหรือขายที่ถูกโกงนั้นสามารถแจ้งเข้ามาโดยส่งหลักฐาน หากทีมงานตรวจสอบแล้วว่าหลักฐานชัดเจนจะทำการระงับไอดีพ่อค้าสุจริตและจะคืน ไอเทมดังกล่าวให้ผู้ซื้อหรือขายที่โดนหลอกลวง

หากเกิดกรณีโกงการซื้อหรือขายกับพ่อค้าสุจริต จะต้องทำการส่งหลักฐานดังต่อไปนี้

 

  1. คลิ ป VDO โดยหลักฐานจะต้องเห็นผู้ที่ซื้อ/ขายกับพ่อค้า ตลอดการสนทนาไปจนถึงการส่งมอบของเป็นหลักฐาน โดยที่คลิปจะต้องเห็นชื่อและฉายาของพ่อค้าอย่างชัดเจน
  2. ภาพ Screenshot หรือ VDO ตัวละครที่ใช้จะต้องเป็นภาพตัวละครในเกมซึ่งแสดงให้เห็นชื่อตัวละครอย่าง ชัดเจน โดยให้ถ่ายตั้งแต่ข้อความคำพูดตกลงซื้อขายกันจนถึงแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ทีม งานจะไม่รับพิจารณารูป Screenshot หรือ คลิป VDO ที่มีการใช้ Mod ใดๆ การแสดงผลในหน้าจอต้องเป็นไปตาม Client Dragon Nest ที่แจกจ่ายโดยบริษัท Asiasoft เท่านั้น

ข้อแนะนำในการซื้อขาย

 

  1. ระหว่าง การซื้อขาย ผู้ซื้อและขายต้องทำการถ่าย Screenshot หรือ คลิป VDO เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเอง
  2. ควรซื้อขาย กับตัวละครพ่อค้าสุจริตที่สวมใส่ฉายา “พ่อค้าสุจริต” เท่านั้น*หากเป็นตัวละครอื่นที่ไม่มีฉายา “พ่อค้าสุจริต” ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาค่ะ
  3. ห้าม ทำการส่งเงิน/แลกเปลี่ยน ไปยังตัวละครอื่นที่ไม่สวมใส่ฉายาพ่อค้าสุจริต โดยอ้างว่าเป็นพ่อค้าสุจริต หรืออ้างว่าเป็นเพื่อนกับพ่อค้าสุจริต หรืออยู่ในกิลด์ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

[DN] กฏกติกาของฉายา "พ่อค้า&แม่ค้าสุจริต

บทลงโทษ

 

  1. หากพ่อค้าสุจริต ได้ทำการทุจริตระหว่างการซื้อขายจะถูกระงับไอดีถาวร
  2. ใน กรณีที่พ่อค้าสุจริต ทำการหลอกลวงในการซื้อ-ขายไอเทม และมีหลักฐานชัดเจน จะทำการระงับไอดีพ่อค้าดังกล่าวเป็นการถาวร และจะทำการชดเชยไอเทมที่ถูกหลอกลวงให้เท่านั้น

*ใน กรณีที่ผู้เล่นถูกพ่อค้าสุจริตโกงเงินระหว่างการซื้อ ผู้เล่นดังกล่าวจะได้รับของชดเชยตามที่ได้ตกลงกับพ่อค้าสุจริต โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไอเทมชดเชยตามความเหมาะสม และหลักฐานที่แน่ชัดระหว่างการซื้อ

       โดย ทางทีมงาน Dragon Nest Online ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูง สุดของลูกค้าตลอดไป