[DN] วิธีใช้งาน Cash Shop

1779

1. กดสัญลักษณ์ “Cash Shop” หรือกดปุ่ม “F11”

[DN] วิธีใช้งาน Cash Shop

2. เลือกไอเทมที่ต้องการ

[DN] วิธีใช้งาน Cash Shop

3. เมื่อได้ไอเทมที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม “ซื้อ”

[DN] วิธีใช้งาน Cash Shop

4. จะมีหน้าต่างรายละเอียดสินค้าแสดงให้ดูอีกครั้ง หากต้องการจะซื้อ ให้กดปุ่ม “ซื้อ”

[DN] วิธีใช้งาน Cash Shop

5. เมื่อทำการซื้อแล้ว ไอเทมจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ “CC”

[DN] วิธีใช้งาน Cash Shop