ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล

4665
เมื่อคลิกเมนู – ปุ่ม [สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล] UI ของการสำรวจดันเจี้ยนระยะไกลจะถูกเปิดออก (ตัวละครเลเวล 80 ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้)
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
[รายการภารกิจ]
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
1. รายการภารกิจ
แสดงรายการภารกิจที่ตัวเองมีอยู่
2. ไอคอนภารกิจ
แสดงไอค่อนที่แตกต่างตามระดับของภารกิจ
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
3. ชื่อภารกิจ
แสดงชื่อภารกิจ
4. เวลาที่ทำภารกิจสำเร็จ
เวลาที่ใช้จนถึงตอนที่ทำภารกิจสำเร็จ
5. Mercenary EXP
– เมื่อทำภารกิจสำเร็จ Mercenary จะได้รับ EXP ดังกล่าว
– เมื่อทำภารกิจล้มเหลว Mercenary จะได้รับประมาณ 10% ของ EXP ที่แสดง
6. รางวัล
– เมื่อทำภารกิจสำเร็จ ไอเทมดังกล่าวจะถูกมอบไปยังของใช้ทันที
– เมื่อทำภารกิจล้มเหลว จะไม่ได้รับไอเทมรางวัล
[ข้อมูลรายละเอียดภารกิจ]
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
1. Mercenary List
ถ้าติ๊กช่องที่มี List เพื่อเลือก Mercenary 3 ตัวปุ่ม [เริ่มภารกิจ] จะมีปฏิกิริยา Mercenary ที่ตัวเองไม่มีจะเสีย Gold เมื่อเริ่มทำภารกิจ
 
2. ข้อมูลภารกิจ
แสดงเวลาภารกิจ, Mercenary ที่แนะนำ, EXP ที่ Mercenary จะได้รับเมื่อทำภารกิจสำเร็จ, โอกาสทำภารกิจสำเร็จ
2.1. เมื่อกำหนด Mercenary ที่แนะนำ โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้น
2.2. Mercenary ทั้งหมดที่ทำภารกิจสำเร็จจะได้รับ Mercenary EXP
2.3. โอกาสสำเร็จจะเปลี่ยนตามระดับของภารกิจ, เลเวลของ Mercenary ที่ทำภารกิจ, ระดับของ Mercenary
3. รางวัลที่คาดว่าจะได้รับ
ไอเทมที่ได้รับจาก [Suspicious Treasure Box] ซึ่งเป็นกล่องรางวัลที่ได้รับเมื่อทำภารกิจดังกล่าวสำเร็จ
4. ไอเทมลดเวลาและไอเทมเพิ่มโอกาสสำเร็จ
4.1. ไอเทมลดเวลา
– เมื่อใช้ไอเทมลดเวลา เวลาภารกิจจะลด 30%
– จำนวนที่ถูกใช้จะแตกต่างเวลาที่ลดและระดับภารกิจ อยู่ใน Pandora Box
4.2. ไอเทมเพิ่มโอกาสสำเร็จ
– เพิ่มโอกาสสำเร็จ 10% ต่อไอเทมเพิ่มโอกาสสำเร็จ 1 ชิ้น
– สามารถใช้งานได้มากสุด 3 ชิ้น อยู่ใน Pandora Box
[ภารกิจที่กำลังดำเนินการ]
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
 
1. ภารกิจที่เสร็จสิ้น
ถ้าคลิกภารกิจที่เสร็จสิ้น หรือกดปุ่ม [เสร็จสิ้นทั้งหมด] ที่อยุ่ด้านล่าง จะสามารถทำภารกิจเสร็จสิ้นได้
เมื่อทำภารกิจสำเร็จ ไอเทมรางวัลจะถูกมอบไปยังของใช้ทันที
 
2. รายการภารกิจที่กำลังดำเนินการ
แสดงรายการภารกิจที่กำลังดำเนินการ
 
3. เวลาที่เหลือจนกระทั่งเสร็จสิ้น
ถ้าเวลาที่แสดงผ่านไป ภารกิจจะเสร็จสิ้น ถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อมต่อภารกิจก็ยังดำเนินการ
 
4. Mercenary ที่กำลังทำภารกิจ
จะแสดง Mercenary ที่กำลังทำภารกิจดังกล่าว Mercenary ที่กำลังทำภารกิจจะไม่สามารถเรียก หรือ Synthesis ได้
5. ไอเทมรางวัล
แสดงรางวัลที่สามารถรับได้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ
[รางวัลสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล]
สามารถรับรางวัลดังต่อไปนี้ตามระดับภารกิจ ผ่านทางการสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
Suspicious Treasure Box ประกอบด้วย
ระบบสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล