กดรับและใช้งาน Item Code

90934

เลือกหัวข้อรูปแบบการทำงานของ Item Code ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ 2 หัวข้อคือ

1. รับ Item Code คือการนำ Serial Code ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่ Item Code มาแปลงเป็น Item Code หลังจากนั้นนำ Item Code ที่ได้ไปใช้ในหัวข้อ “ใช้ Item Code”

สำหรับการรับรางวัล Item Code จากกิจกรรมและโปรโมชั่น สามารถทำการรับได้ที่ปุ่ม “รับ Item Code” ในหน้าข่าวกิจกรรมหรือโปรโมชั่นนั้นๆ

2. ใช้ Item Code คือการนำ Item Code มาใช้เพื่อขอรับไอเทมจากกิจกรรมต่างๆ

กดรับและใช้งาน Item Code

คลิกที่ปุ่มเพื่อรับไอเทมในเกม
ดู วิธีการใช้งาน Item Code ได้ที่นี่

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ไม่ได้มีระบุให้รับ Item Code ก่อน สามารถนำ Item Code ที่มีการใช้งาน Item Code ได้เลย