ระบบสร้างไอเทม

6142
1. ในการสร้างไอเทม สามารถทำการสร้างได้โดยไปหา NPC Blacksmith ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ ระบบสร้างไอเทม  )
2. เลือก “Item Production”
ระบบสร้างไอเทม
3. จะเข้าสู่หน้าต่างการสร้างไอเทม ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่
ระบบสร้างไอเทม
4. เลือกชนิดของไอเทมที่ต้องการจะสร้าง จะมีรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายระบุไว้
ระบบสร้างไอเทม
5. กดปุ่ม “สร้าง” ระบบสร้างไอเทม
6. จะมีการบอกอัตราความสำเร็จ รวมถึงค่าใช้จ่าย หากยืนยันให้กดปุ่ม “สร้าง”
ระบบสร้างไอเทม ระบบสร้างไอเทม
7. ไอเทม “สำเร็จ”
ระบบสร้างไอเทม