ระบบฝากขายไอเทม

3266
1. สำหรับผู้ที่ต้องการฝากขายไอเทม สามารถทำได้โดยไปหา NPC ฝากขาย (สังเกตได้จากสัญลักษณ์ ระบบฝากขายไอเทม  )
2. เลือก “View Auctions”
ระบบฝากขายไอเทม
3. หากต้องการจะทำการซื้อไอเทม ให้เลือกที่แถบ “ซื้อ” ไอเทมที่มีคนนำมาฝากขายไว้จะขึ้นโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ
ระบบฝากขายไอเทม
4. หากต้องการจะทำการฝากขายไอเทม ให้เลือกที่แถบ “ลงทะเบียน” แล้วเลือก “ลงทะเบียนไอเทม”
ระบบฝากขายไอเทม
5. ลากไอเทมที่ต้องการฝากขายมาใส่ พร้อมระบุรายละเอียดของไอเทมที่เราต้องการฝากขาย
ระบบฝากขายไอเทม
6. เมื่อระบุรายละเอียดครบ กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
ระบบฝากขายไอเทม
7. จะมีข้อความระบุ “ค่าลงทะเบียน”
ระบบฝากขายไอเทม
8. ไอเทมจะถูกฝากขาย
ระบบฝากขายไอเทม
9. สามารถตรวจสอบดูได้ว่า สินค้าที่ทำการฝากขายไว้ชิ้นใดถูกขายออกไปแล้ว ที่แถบ “คำนวน” จะบอกถึงรายการไอเทมที่ได้รับการซื้อไปแล้ว
ระบบฝากขายไอเทม
10. กดปุ่ม “รวม” เพื่อทำการรับเงินจากการฝากขาย ระบบฝากขายไอเทม
ระบบฝากขายไอเทม