ระบบฝากขายไอเทม

1353
1. สำหรับผู้ที่ต้องการฝากขายไอเทม สามารถทำได้โดยไปหา NPC ฝากขาย (สังเกตได้จากสัญลักษณ์  )
2. เลือก “View Auctions”
3. หากต้องการจะทำการซื้อไอเทม ให้เลือกที่แถบ “ซื้อ” ไอเทมที่มีคนนำมาฝากขายไว้จะขึ้นโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ
4. หากต้องการจะทำการฝากขายไอเทม ให้เลือกที่แถบ “ลงทะเบียน” แล้วเลือก “ลงทะเบียนไอเทม”
5. ลากไอเทมที่ต้องการฝากขายมาใส่ พร้อมระบุรายละเอียดของไอเทมที่เราต้องการฝากขาย
6. เมื่อระบุรายละเอียดครบ กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
7. จะมีข้อความระบุ “ค่าลงทะเบียน”
8. ไอเทมจะถูกฝากขาย
9. สามารถตรวจสอบดูได้ว่า สินค้าที่ทำการฝากขายไว้ชิ้นใดถูกขายออกไปแล้ว ที่แถบ “คำนวน” จะบอกถึงรายการไอเทมที่ได้รับการซื้อไปแล้ว
10. กดปุ่ม “รวม” เพื่อทำการรับเงินจากการฝากขาย