ระบบแลกสัตว์พาหนะ

6549
[วิธีการแลกสัตว์พาหนะ]
1. ไปพบ NPC “Lindsay” ที่เมือง “Saint Haven” ตามพิกัด ดังรูป
ระบบแลกสัตว์พาหนะ ระบบแลกสัตว์พาหนะ
2. เลือกหัวข้อ “Shop Store”
ระบบแลกสัตว์พาหนะ
3. สามารถเลือกแลกสัตว์พาหนะที่ต้องการ ซึ่งในการแลกสัตว์พาหนะจะต้องใช้ไอเทม “Ebony Thunder Medallion” และ “Snow Breeze Horse Medallion” ในการแลก

ระบบแลกสัตว์พาหนะ ระบบแลกสัตว์พาหนะ ระบบแลกสัตว์พาหนะ

4. ไอเทม “Ebony Thunder Medallion” และ “Snow Breeze Horse Medallion” สามารถหาได้จาก “Manticore Nest Hell Mode” และ “Apocalypse Nest Hell Mode”
ระบบแลกสัตว์พาหนะ    ระบบแลกสัตว์พาหนะ
– Ebony Thunder- 
ระบบแลกสัตว์พาหนะ
– Snow Breeze – 
ระบบแลกสัตว์พาหนะ