ระบบแลกสัตว์พาหนะ

3068
[วิธีการแลกสัตว์พาหนะ]
1. ไปพบ NPC “Lindsay” ที่เมือง “Saint Haven” ตามพิกัด ดังรูป
2. เลือกหัวข้อ “Shop Store”
3. สามารถเลือกแลกสัตว์พาหนะที่ต้องการ ซึ่งในการแลกสัตว์พาหนะจะต้องใช้ไอเทม “Ebony Thunder Medallion” และ “Snow Breeze Horse Medallion” ในการแลก

4. ไอเทม “Ebony Thunder Medallion” และ “Snow Breeze Horse Medallion” สามารถหาได้จาก “Manticore Nest Hell Mode” และ “Apocalypse Nest Hell Mode”
   
– Ebony Thunder- 
– Snow Breeze –