บังอาจจะมาขโมยสมบัติของข้างั้นรึ?!”

Nest ที่ Lamia ผู้ละโมบสร้างขึ้นมา เพื่อปกป้องสมบัติที่เก็บสะสม
มาผ่านกับดักต่างๆ และ Gatekeeper
จากนั้นก็เอาชนะ Lamia ผู้ละโมบ และรับสมบัติกันเถอะ!

Alteana Nest

 

[ตำแหน่งที่เข้า]

▶ Saint Haven Wonderful Theme Park Gate – Wonderful Theme Park(Event) Gate – Alteana Nest

Alteana Nest

 

[ข้อมูลการเข้า]

เลเวลที่สามารถเข้าได้ 95 Lv
จำนวนสมาชิกที่สามารถเข้าได้ สามารถเข้าได้ 1~4 คน
FTG ที่ใช้ ไม่มี
บัตรผ่านที่จำเป็น Alteana Nest Ticket
จำนวนครั้งที่สามารถเคลียร์ได้ 99 ครั้ง
ระดับความยาก ระดับความยากแบบปรับ
จำนวนครั้งที่สามารถฟื้นคืนชีพ ไม่จำกัด

 

[ข้อมูลบัตรผ่าน]

  • เพิ่ม World Daily Mission ที่สามารถได้รับ [Alteana Nest Ticket] 1 อย่าง
  • สามารถรับ [Alteana Nest Ticket] ได้จาก [Collapse / Time and Space Gust] Gushed Cliff ในอัตราที่กำหรด
  • บัตรผ่านที่ได้รับจะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 1 วันหลังจากได้รับ

Alteana Nest

 

[ข้อมูลดันเจี้ยน]

Alteana Nest พบกับกระรอกที่แสนน่ารัก

 

Alteana Nest ผ่านกับดัก..

 

Alteana Nest ต่อสู้กับ Gatekeeper! (ถ้าตั้งใจฟังให้ดีก็อาจจะไม่ต้องสู้ก็ได้..)

 

Alteana Nest ต้องรีบหนีออกจากกับดักโดยเร็ว!

 

Alteana Nest ต่อสู้กับ Lamia ผู้ละโมบ!

 

[ข้อมูลรางวัล]

  • เมื่อเคลียร์มิชชั่นของ [Alteana Nest] แล้ว หากทำมิชชั่นทั้งหมดจะได้รับกล่องรางวัล 2 ชิ้น และหากทำมิชชั่นหนึ่งล้มเหลวหรือตายก็จะได้รับ 1 ชิ้น
  • กล่องรางวัลเคลียร์จะได้รับหนึ่งในรางวัลดังต่อไปนี้จำนวน 1 ชิ้น
รางวัลกล่องเคลียร์ จำนวน
Minos Rebrium 5 ชิ้น
Minos Flame 10 ชิ้น
Minos Helmet (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
Minos Top (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
Minos Bottoms (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
Minos Gloves (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
Minos Shoes (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น
Platinum Ingot 5 ชิ้น
Red Dragon Spirit Powder 3 ชิ้น
Blue Dragon Spirit Powder 3 ชิ้น
High Grade Full Bloom Seal Pocket 1 ชิ้น
Dark Twilight Box (Specific Class) 1 ชิ้น
Guiding Star
(ได้จากกล่องรางวัลเคลียร์ในอัตราที่ต่ำมาก)
1 ชิ้น