ระบบ 2nd Suffix

1686
  • ชื่อไอเทมเกี่ยวกับ 2nd Suffix จะเป็น “II” เหมือนกัน (ตัวอย่าง Destroy II, Essence II)
  • ในการสร้าง 2nd Suffix จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ที่มอบ Lesser Suffix (เดิม) และวัตถุดิบใหม่ (ตัวอย่าง Essence of Potential II)
  • Stat/Skill Effect เพิ่มขึ้นผ่านการมอบ 2nd Suffix
[วิธีการสร้าง 2nd Suffix]
1. NPC ที่ใช้สร้าง 2nd Suffix จะมีอยู่ดังนี้
   – Dark Priestess Mocha (Saint Haven)
   – Dark Priestess Tarte (Lotus Marsh)
ระบบ 2nd Suffix ระบบ 2nd Suffix
2. เลือกเมนู “Upgrade Suffix”
ระบบ 2nd Suffix
 
** หัวข้อการมอบ 2nd Suffix จะไม่รวมในหัวข้อการสร้างของ Blacksmith NPC เดิม