สิ้นสุดการรอคอยกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Dragon Nest กับการแข่งขัน Dragon Nest Thailand Championship 2018 ทีมใดกันจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่ง DWC 2018 ที่ประเทศจีน
17 - 31 สิงหาคม 2561
3 กันยายน 2561
15 – 23 กันยายน 2561

ของรางวัล Dragon Nest Thailand Championship 2018
รอบ Online

อันดับที่ 1

 • 400,000 DN Point
 • Slayer Point 100,000 Point

อันดับที่ 2

 • 200,000 DN Point
 • Slayer Point 50,000 Point

อันดับที่ 3-4

 • 100,000 DN Point
 • Slayer Point 25,000 Point

อันดับที่ 5-8

 • 50,000 DN Point
 • Slayer Point 10,000 Point

ของรางวัล Dragon Nest Thailand Championship 2018
รอบ Offline

อันดับที่ 1

 • สิทธิ์การแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ประเทศจีน
 • 1,000,000 DN Point
 • Project No.429 Treasure Box 100 อัน
 • Karahan Treasure Box 100 อัน
 • Warm Heart Box 5 อัน
 • Sculpture with the winner name on it
 • DNTC 2018 Winner’s Flag
 • Title “Dragon Warrior DNTC 2018”
 • Title Champion DNTC 2018

อันดับที่ 2

 • 500,000 DN Point
 • Project No.429 Treasure Box 100 อัน
 • Title “Dragon Warrior DNTC 2018”

อันดับที่ 3-4

 • 250,000 DN Point
 • Project No.429 Treasure Box 100 อัน
 • Title “Dragon Warrior DNTC 2018”

อันดับที่ 5-8

 • 150,000 DN Point
 • Title “Dragon Warrior DNTC 2018”
 1. หัวหน้าทีมเป็นผู้กรอกชื่อตัวละคร DWC ของตนเองและสมาชิกในทีม
 2. ชื่อทีมที่ใช้ลงทะเบียน และชื่อตัวละครทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อที่สุภาพ โดยไม่ยกเว้นเรื่องคำผวนหรือการเทียบวรรณยุกต์โดยทีมงานจะมองจากจุดประสงค์ในการตั้งชื่อนั้นๆ เป็นหลัก
 3. ตัวละครที่ลงทะเบียนจะสามารถเข้าแข่งได้เพียงหนึ่งทีมเท่านั้น หากพบชื่อตัวละครลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งทีมทีมงานจะแจ้งกลับไปยังทีมที่สองที่พบชื่อตัวละครซ้ำ เพื่อให้หัวหน้าทีมเปลี่ยนชื่อผู้สมัครที่มีรายชื่อซ้ำ ในกรณีที่ผู้ที่มีรายชื่อซ้ำต้องการยืนยันเข้าร่วมทีมที่สอง ให้ผู้ที่มีรายชื่อซ้ำติดต่อเข้ามายืนยันความเป็นเจ้าของตัวละคร และแจ้งยืนยันทีมที่ต้องการเข้าร่วมได้ที่ Live Chat หน้าเว็บไซต์ เมื่อยืนยันการเข้าร่วมทีมแล้วจะไม่สามารถย้ายทีมได้อีก
 4. เปิดรับสมัครทั้งหมด 32 ทีม ทีมละ 4 คน (ไม่มีสำรอง) โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อน
 5. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลือกสายอาชีพซ้ำกันลงแข่งขันในแมทช์เดียวกันได้ (ตัวอย่าง: หากในทีมมีผู้ที่เล่นอาชีพ Elemental Lord แล้ว ผู้เล่นในทีมไม่สามารถใช้ตัวละคร Elemental Lord หรือ Force User ได้อีก)
 6. รายชื่อผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังประกาศสายการแข่งขันแล้ว
 7. ทีมงานจะอัพเดทรายชื่อทีมที่ส่งรายละเอียดครบถ้วนในเวลา 12.00 น. ในทุกๆ วันทำการ
 1. ผู้ชนะการแข่งขัน DNTC 2018 รอบ OFFLINE จะต้องไปแข่งขันต่อในรายการ DWC 2018 ที่ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและเข้าใจว่า การเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน DNTC 2018 รอบ OFFLINE จะเท่ากับยอมรับการเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการ DWC 2018 ที่ประเทศจีน
 3. สมาชิกของทีมที่ชนะการแข่งขันในรอบ OFFLINE จะต้องมี Passport สำหรับเดินทาง และสามารถเดินทางไปยังประเทศจีนได้
 4. วันหมดอายุของ Passport จะต้องเป็นหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 5. หากวันหมดอายุใน Passport ของผู้เข้าแข่งขัน หมดก่อนวันที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดำเนินการทำ Passport ใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2561
 6. ค่าเดินทางและที่พักจะได้รับการสนับสนุนจากทาง Shanda Games และ Eyedentity Games
 7. ทีมที่ชนะยอมรับการจัดกำหนดการเดินทางทั้งหมดจาก Shanda Games และ Eyedentity Games และจะต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางมาให้ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ
 8. ผู้ชนะการแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตารางการเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Shanda Games และ Eyedentity Games.
 9. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในทีมจะต้องเป็นมีที่อยู่ยืนยันได้ และต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติเดียวกัน
 10. ในหระหว่างการแข่งขัน DWC 2018 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยกเว้นกำหนดการหลัก
 11. เงินรางวัลจากการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และจะมีการหักค่าธรรมเนียมการส่งและภาษี
 12. การตัดสินของผู้จัดงาน, Shanda Games และ Eyedentity Games จะถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบการแข่งขันในรอบ Online : แข่งขันในรูปแบบ Single Elimination แพ้ครั้งเดียวตกรอบ

โหมดการแข่งขัน : 4 vs 4 (Best of 5)

ตัวละครสำหรับแข่งขัน : ใช้ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ปกติ

รายละเอียดห้องแข่ง :

 • สนามแรก Captain Mode ปิดไอเทม ไม่แสดง HP
 • สนามที่สอง Mode All Kill ปิดไอเทม ไม่แสดง HP
 • ทีมที่แพ้ใน Mode All Kill จะเป็นผู้เลือกสนามในรอบ Round Mode ปิดไอเทม ไม่แสดง HP
 • หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้ (คะแนนรวมไม่เป็น 3-0) ให้ตัดสินกันใน Mode All Kill และ Captain Mode ตามลำดับอีกครั้งหนึ่ง ทีมใดชนะ 3 ครั้งก่อนจะเป็นผู้เข้ารอบถัดไป (Mode การแข่งขัน ตามลำดับ Captain > All Kill > Round > All Kill > Captain)

รูปแบบการแข่งขันในรอบ Offline : แข่งขันในรูปแบบ Double elimination

ทีมที่แพ้ในครั้งแรกจะถูกปรับตกไปสาย Loser

โหมดการแข่งขัน : 4 vs 4 (Best of 5)

ตัวละครสำหรับแข่งขัน : ใช้ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ปกติ

รายละเอียดห้องแข่ง :

 • สนามแรก Captain Mode ปิดไอเทม ไม่แสดง HP
 • สนามที่สอง Mode All Kill ปิดไอเทม ไม่แสดง HP
 • ทีมที่แพ้ใน Mode All Kill จะเป็นผู้เลือกสนามในรอบ Round Mode ปิดไอเทม ไม่แสดง HP
 • หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้ (คะแนนรวมไม่เป็น 3-0) ให้ตัดสินกันใน Mode All Kill และ Captain Mode ตามลำดับอีกครั้งหนึ่ง ทีมใดชนะ 3 ครั้งก่อนจะเป็นผู้เข้ารอบถัดไป (Mode การแข่งขัน ตามลำดับ Captain > All Kill > Round > All Kill > Captain)
 1. การแข่งขันจะสิ้นสุด เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำจัดคู่ต่อสู้ได้หมดก่อน
 2. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลือกสายอาชีพซ้ำกันลงแข่งขันในแมทช์เดียวกันได้(ตัวอย่าง: หากในทีมมีผู้ที่เล่นอาชีพ Elemental Lord แล้ว ผู้เล่นในทีมไม่สามารถใช้ตัวละคร Elemental Lord หรือ Force User ได้อีก)
 3. ภายในนาทีแรกของการแข่งขัน (นับจากเวลาช่วงที่หัวหน้าเลือกตัวแทนของทีม) หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ทั้งสองฝ่ายตั้งห้องเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ โดยแต่ละฝ่ายจะมีสิทธิ์ในการขอเริ่มแข่งขันใหม่เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีผู้เล่นหลุดหลังจากผ่านไปแล้ว 1 นาที ให้ดำเนินการแข่งขันต่อไปตามปกติ
 4. ผู้เล่นที่ไม่เคารพกฏกติกา ไม่รักษามารยาทในการแข่ง ใช้คำหยาบคาย ใช้คำยั่วยุฝ่ายตรงกันข้าม ก่อกวนการแข่งขัน และไม่ทำตามคำประกาศของทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน
 5. ใช้ Patch Version ล่าสุดของเกม Dragon Nest ในการแข่งขัน
 6. ห้ามทำการดัดแปลง แก้ไข Client รวมถึงการติดตั้ง Mod เข้ากับ Client หรือใช้โปรแกรมเสริมช่วยเล่นเกมทุกกรณี ทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และระงับไอดีทั้งทีมเป็นการถาวร โดยทีมงานจะทำการสุ่มเข้าไปทำการตรวจสอบระหว่างการแข่งขัน (การตัดสินว่าทีมดังกล่าวใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นใดๆ ถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาด และการพิจารณาของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด)
 7. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งใน DNTC 2018 รอบ Offline
 1. ทีมงานจะทำการประกาศภายในเกมให้เตรียมพร้อมก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง และจะประกาศทุกๆ 15 นาทีจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาเตรียมพร้อมก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า Channel ได้เนื่องจาก Channel เต็ม ผู้เข้าแข่งขันสามารถย้ายมาแข่งที่ Channel 2 หรือ 3 โดยหัวหน้าทีมต้องติดต่อกันเอง
 4. ทีมสีแดงของตารางการจับคู่ จะเป็นทีมที่ทำการสร้างห้องสำหรับแข่งขัน
 5. ผู้เข้าแข่งขันต้องตั้งชื่อห้อง โดยใส่ชื่อ DNTC และ Match No. ตามตารางการแข่งขัน เป็นหัวข้อ [ตัวอย่าง: DNTC-09]
 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีรายชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีสมาชิกภายในทีมไม่ครบ 4 คน ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน
  • ถ้ามีผู้เล่น 3 คน สามารถลงแข่งได้
  • ถ้ามีผู้เล่น 2 คนหรือน้อยกว่า ถือว่าสละสิทธิ์
 7. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายทุกครั้ง หากเริ่มการแข่งขันไปแล้วถือว่าทั้งสองทีมยืนยันสมาชิกถูกต้องเรียบร้อย
 8. หัวหน้าทีมที่ตั้งห้องต้องใช้การกระซิบ (พิมพ์ “/w ชื่อตัวละคร”) แจ้งพาสเวิร์ดเข้าห้องให้กับหัวหน้าทีมฝ่ายตรงกันข้ามก่อนเวลาการแข่งขัน
 9. การนัดหมาย และเวลาในการแข่งขัน
  • เมื่อถึงเวลา 20:30 น. ทีมใดไม่อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขัน ในทุกกรณีถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันนั้นๆ
  • เมื่อถึงเวลา 20:30 น. คู่แข่งขันใดที่ไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้โดยที่มีฝ่ายตรงกันข้ามพร้อมแข่งขันในห้องรอ ถือว่าสละสิทธิ์
 10. ผู้เข้าแข่งขันต้องยึดถือเวลาจากการประกาศของ GM ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นหลักเท่านั้น
 11. การติดต่อ GM : ผู้เข้าแข่งขันแบบทีมให้หัวหน้าทีมติดต่อเท่านั้น โดยการตัดสินใจของหัวหน้าทีมถือเป็นการตัดสินใจของสมาชิกในทีม ในกรณีที่หัวหน้าทีมไม่สามารถมารายงานตัวได้อนุญาตให้สมาชิกในทีม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมายืนยันแทนหัวหน้าทีม
 1. การส่งผลการแข่งขันจะต้องส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่แข่งขัน
 2. กรณีทีมที่ทำการแข่งขันจบแล้ว แต่ไม่มีทีมใดส่งผลการแข่งขันภายใน 23:59 น. ของวันที่แข่งขัน จะถูกปรับแพ้ทั้งสองทีม
 3. หัวหน้าทีมที่ชนะจะเป็นผู้ส่งผลการแข่งขันเท่านั้น โดยส่งเป็นภาพ Screenshot ผลการแข่งขันโดยที่ไม่มีการปรับแต่งใดๆ
 4. หัวหน้าทีมที่ชนะจะต้องอัพโหลดวีดีโอการแข่งขันลงใน Youtube หรือรูป Screenshot และส่ง Link ของวีดีโอที่อัพโหลด ผ่านทาง อีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th
 5. ทุกทีมที่แข่งขันต้องทำการอัดวีดีโอตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน หากเกิดปัญหาใดๆ ทางทีมงานจะขอใช้วีดีโอในการประกอบการตัดสิน *แนะนำ ควรตั้งความละเอียดของจอที่ใช้เล่นปกติ / เฟรม 60fps / คุณภาพภาพ: สูง / คุณภาพเสียง: ต่ำ เพื่อใช้ในการอัพโหลดขึ้น Youtube เพื่อส่งผลการแข่งขัน และเก็บเป็นวีดีโอสำหรับใช้ยื่นประท้วงการแข่งขันได้
 6. ทีมงานจะไม่รับพิจารณา รูป Screenshot หรือ คลิปVDO ที่มีการใช้ Mod ใดๆ การแสดงผลในหน้าจอต้องเป็นไปตาม Client Dragon Nest ที่แจกจ่ายโดยบริษัท Asiasoft เท่านั้น
 7. ในกรณีที่คู่แข่งขันไม่มา ให้ทำการส่งภาพการแข่งขันเข้ามา โดยภายในภาพจะต้องมีข้อความประกาศเรื่องเวลาจาก GM รวมอยู่ด้วย
 8. ผู้เล่นที่ส่งผลการแข่งขัน จะต้องทำการตรวจสอบภาพก่อนส่งทุกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ทางทีมงานจะถือว่าภาพดังกล่าวเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 9. ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการประท้วงการแข่งขัน ให้ทำการแจ้ง GM พร้อมภาพหรือคลิปวีดีโอประกอบโดยส่งเป็นลิงค์ Youtube ผ่านทาง อีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th
 10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคลิป VDO ที่ไม่มีความชัดเจน โดยการตัดสินความชัดเจนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการเท่านั้น

หัวหน้าทีมสามารถติดต่อ GM สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Live Chat (เปิดให้บริการถึง 23.00 น. ทุกวัน)

หรือส่งข้อมูลหลักฐานประกอบผ่านทางอีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกฎต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เล่นจำเป็นต้องศึกษากฎกติกาการแข่งขันอย่างละเอียด ไม่สามารถอ้างหรือประท้วงสิทธิ์ โดยมีสาเหตุจากการไม่ศึกษากฎกติกาการแข่งขันได้