DNL League Season1 DNL League Season1 DNL League Season1
DNL League Season1
เลือกปีการแข่งขัน : ปี 2018

การแข่งขัน "Dragon Nest League Season 1"

Dragon Nest League Season 1 เปิดฤดูการแข่งขันเกม Dragon Nest R ปี 2018 ในรูปแบบของลีคที่ทุกทีมจะต้องมาเผชิญหน้ากันหมด ค้นหา 8 ทีมสุดท้ายไปแข่งรอบออฟไลน์ที่ ร้าน G-speed Living Plus Internet Café เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท และของรางวัลอีกมากมาย

การแข่งขัน Dragon Nest League Season 1

DNL League Season1

รางวัลชนะเลิศ ทีม Roommate

DNL League Season1

นายจิรวัฒน์ รอดด้วง

ชื่อตัวละคร : LokashiAmote | ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

นายชวลิต หล่อประสงค์สุข

ชื่อตัวละคร : ASHA

นายพิทักษ์พงษ์ ศุภพงศ์

ชื่อตัวละคร : หลิวอี๋เหวย

นายถิรวัฒน์ จงอริยะกุล

ชื่อตัวละคร : กะปู๋กุใหย่

นายธนพล อริยะกมลรัตน์

ชื่อตัวละคร : Marguaxo่

นายตรัยราช เต็มไพบูลย์กุล

ชื่อตัวละคร : คิ้วฟู
DNL League Season1

“ ทีม Roommate ”

DNL League Season1

“ ทีม สอดอส่งไม้ให้สอปอ ”

DNL League Season1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม สอดอส่งไม้ให้สอปอ

DNL League Season1

นายอภิรักษ์ มาดชัย

ชื่อตัวละคร : อะหลั่ว | ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

นายวทัญญู ชูเซ่ง

ชื่อตัวละคร : ท่านหญิงรัมภา

นายวิฑูรย์ สิงห์เทพ

ชื่อตัวละคร : เดชบดินทร์

นายอนุสรณ์ บุญล้อม

ชื่อตัวละคร : เราต้องโหด

นายนำโชค แพ่งพันธ์

ชื่อตัวละคร : Ohosza182

นายนลธวัช ตรงเจริญสุข

ชื่อตัวละคร : กระเทย
DNL League Season1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ไปสู่จักรวาล

DNL League Season1

นายเสกสรรค์ พันธุ์ดี

ชื่อตัวละคร : Owlet่ | ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

นายพีรพงษ์ แววนำ

ชื่อตัวละคร : ELIUQAT

นายกิตติทัต สุนทรรักษ์

ชื่อตัวละคร : MentoroLukKade

นายฤทธิ์กานต์ บัวภูมิ

ชื่อตัวละคร : Eหoกหัก

นายอนุวัฒน์ สืบสวน

ชื่อตัวละคร : Midslide
DNL League Season1

“ ทีม ไปสู่จักรวาล ”

elsword