สามารถรับของรางวัลได้วันที่ 4 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
DAY 1
Fortune Coin - Community Point(500) (30 day)
DAY 2
Halloween Pumpkin Box 1 ea
DAY 3
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 4
Fortune Coin - Nest Point(1000)
DAY 5
2016 Halloween Pumpkin Box 1 ea
DAY 6
Resurrection Scroll 5 ea
DAY 7
Dark Cube 10 ea
DAY 8
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 9
Halloween Pumpkin Box 2 ea
DAY 10
Rebrium Point 200
DAY 11
Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea
DAY 12
2016 Halloween Pumpkin Box 2 ea
DAY 13
Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ea
DAY 14
Rebrium Point 300
DAY 15
Premium Garnet 10 ea
DAY 16
Halloween Pumpkin Box 3 ea
DAY 17
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 18
Crystal Point 1,000
DAY 19
2016 Halloween Pumpkin Box 3 ea
DAY 20
Resurrection Scroll 10 ea
DAY 21
Light Cube 15 ea
DAY 22
Phantom Protection Magic Jelly 40 ea
DAY 23
Halloween Pumpkin Box 4 ea
DAY 24
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea
DAY 25
Slayer Point (+3000) แต้ม
DAY 26
2016 Halloween Pumpkin Box 4 ea
DAY 27
Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ea
DAY 28
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 5 ea
** ผู้เล่นกลับมา คือผู้เล่นที่ไม่ได้ Login เข้าเกมตั้งเเต่วันที่ 1 ก.ย. 61 เป็นต้นมา **
DAY 1
Rebrium Point 100
DAY 2
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 3
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 4
Rebrium Point 300
DAY 5
Upgrade Hammer - Weapon (Legend) 1 ea
DAY 6
Spera Pocket 4 ea (total 40 ea)
DAY 7
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 8
Premium Garnet 30 ea
DAY 9
Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
DAY 10
Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
DAY 11
Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea
DAY 12
2016 Halloween Pumpkin Box 2 ea
DAY 13
Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ea
DAY 14
Rebrium Point 300
DAY 15
Premium Garnet 10 ea
DAY 16
Halloween Pumpkin Box 3 ea
DAY 17
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 18
Crystal Point 1,000
DAY 19
2016 Halloween Pumpkin Box 3 ea
DAY 20
Resurrection Scroll 10 ea
DAY 21
Light Cube 15 ea
DAY 22
Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
DAY 23
Halloween Pumpkin Box 4 ea
DAY 24
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea
DAY 25
Slayer Point (+3000) แต้ม
DAY 26
2016 Halloween Pumpkin Box 4 ea
DAY 27
Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ea
DAY 28
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 5 ea
** ผู้เล่นใหม่ คือผู้เล่นที่สมัครไอดีใหม่ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป **
DAY 1
FTG 500 2 ea
DAY 2
Gold Pocket (10 - 50 Gold)
DAY 3
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 4
Phantom Blue Messenger Bird 5 ea
DAY 5
Goddess's Source
DAY 6
Will's Fragment (1 day)
DAY 7
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 8
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 9
Rebrium Point 200
DAY 10
Will's Fragment (3 day)
DAY 11
Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea
DAY 12
2016 Halloween Pumpkin Box 2 ea
DAY 13
Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ea
DAY 14
Rebrium Point 300
DAY 15
Premium Garnet 10 ea
DAY 16
Halloween Pumpkin Box 3 ea
DAY 17
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 18
Crystal Point 1,000
DAY 19
2016 Halloween Pumpkin Box 3 ea
DAY 20
Resurrection Scroll 10 ea
DAY 21
Light Cube 15 ea
DAY 22
Phantom Protection Magic Jelly 40 ea
DAY 23
Halloween Pumpkin Box 4 ea
DAY 24
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea
DAY 25
Slayer Point (+3000) แต้ม
DAY 26
2016 Halloween Pumpkin Box 4 ea
DAY 27
Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ea
DAY 28
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 5 ea