หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
DAY 1
Potential Elephant’s Treasure Chest 1 อัน
DAY 2
Will’s Fragment (1 Day)
DAY 3
Rebrium Point 100
DAY 4
Lapis Lazuli 5 อัน
DAY 5
Corridor Map Pieces 5 ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
DAY 6
Division Whirlpool 1 อัน
DAY 7
Low Level Brilliant Dragon Jade Fragment 20 อัน
DAY 8
Will’s Fragment (3 day)
DAY 9
Nest Point 5,000
DAY 10
Hero Level EXP Potion (100,000) (1 day)
DAY 11
Lapis Lazuli 10 อัน
DAY 12
Corridor Map Pieces 10 ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
DAY 13
Division Whirlpool 1 อัน
DAY 14
Upgrade Hammer – Legend 3 อัน
DAY 15
Phantom Protection Magic Jelly 500 อัน
DAY 16
Stage Point 5,000
DAY 17
Fresh Blood Matador Rose (7 day) 1 อัน
DAY 18
Lapis Lazuli 15 อัน
DAY 19
Corridor Map Pieces 10 ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
DAY 20
Division Whirlpool 2 อัน
DAY 21
Potential Elephant’s Treasure Chest 2 อัน
DAY 22
Will’s Fragment (7วัน)
DAY 23
Goddess’s Source
DAY 24
Rebrium Point 500
DAY 25
Lapis Lazuli 20 อัน
DAY 26
Corridor Map Pieces 15 ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
DAY 27
Division Whirlpool 2 อัน
DAY 28
Holy Shinning Spirit
DAY 1
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 2
Metronome item 7 วัน (7 วัน)
DAY 3
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 4
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 5
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 6
DJ Classical (7 วัน)
DAY 7
10% Discount Coupon 1 ชิ้น (1 ชิ้น)
DAY 8
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 9
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 10
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 11
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 12
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 13
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 14
Sabb Zaa (15 วัน)
DAY 15
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 16
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 17
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 18
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 19
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 20
DJ Classical (7 วัน)
DAY 21
20% Discount Coupon (1 ชิ้น)
DAY 22
Metronome item (7 วัน)
DAY 23
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 24
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 25
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 26
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 27
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 28
Rose of Sharon Couple Style (ถาวร)
DAY 1
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 2
Metronome item 7 วัน (7 วัน)
DAY 3
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 4
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 5
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 6
DJ Classical (7 วัน)
DAY 7
10% Discount Coupon 1 ชิ้น (1 ชิ้น)
DAY 8
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 9
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 10
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 11
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 12
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 13
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 14
Sabb Zaa (15 วัน)
DAY 15
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 16
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 17
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 18
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 19
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 20
DJ Classical (7 วัน)
DAY 21
20% Discount Coupon (1 ชิ้น)
DAY 22
Metronome item (7 วัน)
DAY 23
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 24
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 25
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 26
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 27
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 28
Rose of Sharon Couple Style (ถาวร)