*หมายเหตุ ระบบจะ Reset การ Login ทุกวัน เวลา 00.00

ระยะเวลารับรางวัล : วันที่ 9 - 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 23.59 น.

Fortune Coin - Community Point(500) (30 day)

Goddess''s Grief 5 ea

Slayer Mode Ticket 2 ea

Phantom Seal Stamp 20 ea

Resurrection Scroll 20 ea

Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ea

Upgrade Hammer (Unique) 2 ea

Goblynn's Precious Box 2 ea

Phantom Blue Messenger Bird 5 ea

Fortune Coin - Nest Point(1000)

Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea

Perfect FTG 1 ea

Low Level Brilliant Dragon Jade's Fragment 10 ea

Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ea

Finger - Marked Key 1 ea

Phantom Protection Magic Jelly 40 ea

Slayer Mode Ticket 2 ea

Crystal Point 1,000

Slayer Point (+5000) แต้ม

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 3 ea

Upgrade Hammer – Weapon (Legend) 2 ea

อ่านรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่นี่

ออนไลน์ครบ 120 ชั่วโมง

เติมเงิน 1 ครั้ง

ออนไลน์ครบ 180 ชั่วโมง

ซื้อ Potential Elephant Treasure Chest 10 กล่อง

ตัวละครที่ผ่าน Rune Dragon Nest 8 คน ระดับบ Abyss 3 ครั้ง

ลงดันเจี้ยน "Golden Meadow และ Hotwave Hell" ครบ 15 รอบ

ระยะเวลารับรางวัล : วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.