ประกาศ

[Dragon Nest] Patch Update ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม...

  ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติค่ะ      ...

[Dragon Nest] Patch Update ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม...

  ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติค่ะ      ...

[Dragon Nest] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

  ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - แก้ไขปัญหาเข้า Dragon...

[Dragon Nest] Patch Update ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม...

  ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - อัปเดตกิจกรรม Dragon Hunting...

[Dragon nest] ประกาศแนวทางเกม Dragon Nest

เกม Dragon Nest กำลังจะมีการก้าวสำคัญของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเกม เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้” สัปดาห์ที่...

ประกาศรายชื่อรับรางวัล จากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 5 มาแล้วกับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 5 ซึ่งจะได้รับ  Sacred Golden Wing 100 รางวัล รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลมีดังนี้ ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 5 สำหรับวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เงื่อนไขกิจกรรม : 1....

[Dragon Nest] Patch Update ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม...

  ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติค่ะ      ...

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้” สัปดาห์ที่...

ประกาศรายชื่อรับรางวัล จากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 4 มาแล้วกับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งจะได้รับ  Pretty Green Wings 100 รางวัล รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลมีดังนี้ ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 4 สำหรับวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เงื่อนไขกิจกรรม...

[Dragon nest] Patch Update ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม...

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติค่ะ      ...

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้” สัปดาห์ที่...

ประกาศรายชื่อรับรางวัล จากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 3 มาแล้วกับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งจะได้รับ  Magnificent Black Wing 100 รางวัล รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลมีดังนี้ ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 3 สำหรับวันที่ 19 -25 เมษายน 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เงื่อนไขกิจกรรม : 1. ไอดีที่มีสิทธิ์ในการสุ่ม...

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้” สัปดาห์ที่...

ประกาศรายชื่อรับรางวัล จากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 1 และ 2 มาแล้วกับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "แจกนกกันถ้วนหน้า เมษายนนี้" สัปดาห์ที่ 1 ซึ่งจะได้รับ  Elegant White Wing 100 รางวัล และสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งจะได้รับ Fantasy Purple Wings...

[Dragon nest] Patch Update ประจำวันที่ 26 เมษายน...

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดในการอัปเดต : - ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติค่ะ      ...