[Dragon Nest] ประกาศปิด Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 14:00 น.

ทางทีมงานขอทำการปิดปรับปรุง Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 14:00 น. เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วยค่ะ

[Dragon Nest] ประกาศเรื่องการ Reset DN Point และ Potential Gauge ของ Potential Elephant’s Treasure Chest

ทางทีมงานจะทำการ Reset DN Point และ Potential Gauge ของ Potential Elephant’s Treasure Chest ทั้งหมด ดังนั้นจึงขอให้ผู้เล่นใช้ DN Point ให้หมดด้วยค่ะ

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 25 เมษายน 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วยค่ะ

[Dragon Nest] ประกาศแจ้งยกเลิกกิจกรรม Gate Challenge

ทางทีมงานขอทำการประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม Gate Challenge Green Dragon Time Attack Nest เนื่องจากพบปัญหาบางประการ จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 18 เมษายน 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 เมษายน 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วยค่ะ

[Dragon Nest] ประกาศสรุปผลกิจกรรม Dragon Nest Team Challenge

สำหรับผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 3 ที่มีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนการได้รับไลค์ผิดพลาด หลังจากที่ได้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลแล้ว มีรายชื่อทีมที่ได้รับคะแนนสงูสุดดังนี้