[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 9 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 9 มกราคม 2562

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่  14 พฤศจิกายน 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network