[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพุธที่  14 พฤศจิกายน 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 31ตุลาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 31ตุลาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศผู้ที่ใช้จ่าย Cash สูงที่สุด 3 อันดับแรกในโปรโมชั่น Exclusive Spending ประจำเดือน กันยายน

ประกาศรายชื่อไอดีที่มีการใช้จ่ายในเกมสูงสุดประจำเดือน กันยายน จากโปรโมชั่น Exclusive Spending ที่จะได้รับฉายาสุดพิเศษเพียงหนึ่งเดียว

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 กันยายน 2561

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 กันยายน 2561

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall 18 กันยายน 2561 เวลา 22:00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.