ขณะนี้ server เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

ขณะนี้ เชิร์ฟเวอร์ให้บริการตามปกติค่ะ