ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น. http://content.playpark.com/th/news/30173/187/playpark