เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

ขณะนี้ ดำเนินการปิดเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวก