ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ / ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราวค่ะ

ขณะนี้ เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ  // ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ