หน้าแรก เกมไกด์ เทคนิคการเล่น

เทคนิคการเล่น

[DN] วิธีสร้าง/ใช้งาน Hammer Of Evolution

[DN] วิธีสร้าง/ใช้งาน Hammer Of Evolution

[DN] สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล

[DN] สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล

[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box

[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

[DN] วิธีสร้าง Seal

สำหรับวิธีสร้าง Seal ต่างๆ ภายในเกมนั้นสามารถทำได้ตามวิธีทางด้านล่างตามนี้1. สร้าง Seal ด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังนี้1.1 กดปุ่ม I เพื่อเปิดช่องเก็บของภายในตัวละคร1.2 จากนั้นไปยังหน้าช่องเก็บของที่มี ไอเทม Seal ที่ยังไม่ทำการสร้าง1.3...

[DN]วิธีใช้งาน Horn Of Life (ต่ออายุสัตว์)

[DN]วิธีใช้งาน Horn Of Life (ต่ออายุสัตว์)
elsword