หน้าแรกเกมไกด์

เกมไกด์

Nightmare Deep Abyss

Vena Plaga

Event : Saint Haven Defense War

ระบบการแต่งงาน

ระบบเพื่อนสนิท

Black Dragon Nest Time Attack

เทศกาล Farming (ตกปลา)

Machina Awakening

Green Dragon Nest Time Attack

Miracle! Jelly Jelly

Farming Festival

Main Quest. Extra Chapter7. Those Who Oppose

Bleed Phantom

Lencea Awakening

elsword