หน้าแรก เกมไกด์ แนะนำการเล่นเบื้องต้น

แนะนำการเล่นเบื้องต้น

วิธีการสร้างตัวละคร

การสร้างตัวละครในเกม Dragon Nest มีดังต่อไปนี้

อาชีพตัวละคร

แนะนำอาชีพต่างๆ ในเกม Dragon Nest

แผนที่ Dragon Nest

สถานที่ต่างๆ ในเกม Dragon Nest

Interface & Control

รายละเอียดการแสดงหน้าจอของเกม Dragon Nest

วิธีการใช้งาน Cash Shop

วิธีการใช้งาน Cash Shop ในเกม Dragon Nest มีดังต่อไปนี้

วิธีรับของรางวัล

วิธีการรับของรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยมีวิธีการดังนี้

วิธีตรวจสอบไอเทม

วิธีตรวจสอบไอเทมมีดังต่อไปนี้

วิธีการเริ่มต้นเควส

เริ่มต้นการทำเควสได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้