ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. – 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ : วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ปาร์ตี้ใดที่สามารถผ่านดันเจี้ยน Ice Dragon Nest (Abyss Mode) โดยใช้เวลาน้อยที่สุดภายในช่วงระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. – 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. แจกแน่!! รางวัลเงินสด 35,000 บาท และ 15,000 บาท

เข้าร่วมกิจกรรมส่งลิงค์ VDO และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนได้ ที่นี่

*ผู้เล่นต้องตรวจสอบสมาชิกในปาร์ตี้อันดับที่ 1 ก่อนเริ่มลงดันเจี้ยนเพื่อทำเวลาทุกครั้งเพื่อป้องกันชื่อสมาชิกซ้ำ
**ทีมงานจะอัพเดตรายชื่ออันดับทุกครั้งที่มีการส่งผลรางวัลเข้ามา
รายละเอียดที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนมีดังนี้ :
1. ชื่อปาร์ตี้หรือชื่อกิลด์
2. เซิร์ฟเวอร์
3. ชื่อตัวละครสมาชิกคนที่ 1 (หัวหน้าปาร์ตี้) /อาชีพตัวละครสมาชิกคนที่ 1 (หัวหน้าปาร์ตี้)
ชื่อตัวละครสมาชิกคนที่ 2 / อาชีพตัวละครสมาชิกคนที่ 2
*** ระบุให้ครบทั้งปาร์ตี้ จำนวน 8 คน
4. ชื่อ – นามสกุลจริงของหัวหน้าปาร์ตี้
5. เบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าปาร์ตี้
6. เบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าปาร์ตี้ (สำรอง)
7. ลิงค์ที่ฝากไฟล์ VDO หรือลิงค์ Youtube

ปาร์ตี้ที่ผ่าน Ice Dragon Nest  (Abyss Mode) โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 2 อันดับแรกจะได้รับรางวัลดังนี้
ใช้เวลาน้อยที่สุดอันดับ 1 รางวัลเงินสด 35,000 บาท จำนวน 1 ปาร์ตี้
ใช้เวลาน้อยที่สุดอันดับ 2 รางวัลเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 ปาร์ตี้ทีมที่ได้อันดับที่สอง ต้องมีสมาชิกในทีมไม่ซ้ำกับอันดับที่หนึ่ง
ตัวอย่าง
ทีม A มีสมาชิก A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 และทำเวลาได้ 35 นาที
ทีม B มีสมาชิก A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 และทำเวลาได้ 38 นาที
ทีม C มีสมาชิก A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 และทำเวลาได้ 40 นาที
ทีม D มีสมาชิก D1 D2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 และทำเวลาได้ 45 นาที
ทีมที่ได้อันดับที่ 1 คือ ทีม A และ ทีมที่ได้อันดับที่ 2 คือ ทีม D
เนื่องจากทีม B และ C มีสมาชิกจากทีม A ซ้ำกันจึงถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลไปแม้จะใช้เวลาน้อยกว่าทีม D

1. ผู้เล่นจะต้องทำการบันทึก VDO การผ่าน Ice Dragon Nest (Abyss Mode) และทำการอัพโหลดผ่านทาง Youtube โดยจะต้องเห็นรายชื่อสมาชิกภายในปาร์ตี้ รวมถึงเห็นถึงเวลาในการเคลียร์อย่างชัดเจน และจะต้องไม่มีการตัดต่อวีดีโอใดๆ โดยทางทีมงานจะนำวีดีโอดังกล่าวไปประกอบการตัดสินอีกครั้ง
*** สามารถใช้การถ่ายวีดีโอภายในเกม หรือโปรแกรมบันทึกหน้าจอใดๆ ก็ได้

2. ห้ามทำการดัดแปลง แก้ไข Client รวมถึงการติดตั้ง Mod เข้ากับ Client เกม Dragon Nest ทุกกรณี
3. เมื่อทีมงานประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมนี้แล้ว หัวหน้าทีมที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่รายละเอียดกรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
* ผู้เล่นสามารถส่งข้อมูลได้ไม่จำกัดครั้ง โดยทางทีมงานจะยึดถือข้อมูลที่ผ่านได้ไวที่สุดเป็นหลัก
**ในกรณีที่มีปาร์ตี้ที่ทำเวลาได้เท่ากัน ทีมงานขอยึดถือข้อมูลทีมที่ส่งข้อมูลก่อนเป็นทีมที่เร็วที่สุด
***ทีมงานจะมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้กับหัวหน้าทีมแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นการส่งตัวแทนมารับ จะต้องมีเอกสารเซ็นยินยอมมอบอำนาจจากหัวหน้าทีมมาด้วย

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด 35,000 บาท และ 15,000 บาทจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/254
7. พนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
8. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน กฎ-กติกา หรือของรางวัล ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา หรือของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 23 มิถุนายน 2560