[Dragon Nest] ปฏิวัติโฉมใหม่ มีอะไรบ้างในใน Dragon Nest R ยุคปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน Dragon Nest ยุคปัจจุบัน
ปฎิวัติโฉมใหม่อย่างไรบ้างไปดูกันเลย!

  

ทีมงาน  Dragon Nest
วันที่ 16 สิงหาคม 2560