แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

 
Level 95 – Stage ใหม่

[ข้อมูลการเข้า]
  • ตำแหน่ง Saint Haven, [Gateway of Boundary] / World Zone [Merca's Heart]
  • LV ที่เข้า 93Lv
  • จำนวนสมาชิกที่เข้า เข้าได้น้อยสุด 1 คน – มากสุด 4 คน
  • บัตรเข้า : ไม่มี
  • ระดับความยาก : Hardcore
  • จำนวนครั้งที่สามารถเคลียร์ได้ต่อวัน ไม่มี
  • จำนวนครั้งที่สามารถฟื้นคืนชีพ ไม่จำกัด
  • ประตูเข้า : [Lv93]  Ashes Box Key / NPC : Priestress of Darkness Mocha
 
[Level 95 – แผนที่ใหม่ Kairon Island]
 

 
• Stage ใหม่ [Kairon Beach]
 
 
• Stage ใหม่ [Abandoned Dock]
 

 
• Stage ใหม่ [Phantom Forest Center]
 


• Stage ใหม่ [Kairon Ancient city]
 

 
• Stage ใหม่ [ Secret Submarine Cave]