อัพเดตกิจกรรม

1. เพิ่มกิจกรรม "พิชิต Sea Dragon Hardcore ไวสุด รับ 1 แสนบาท" สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่ 

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. (หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) - 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม:

1. ตัวละครที่สามารถเก็บเลเวลได้ถึง 50 เป็นคนแรกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับ Gold Angel Wing (ถาวร) (เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% และ All Stat +1) (แลกเปลี่ยนไม่ได้) และฉายาพิเศษ "First lv.50 hero"

 


Gold Angel Wing


* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Gift Box ของ Cash Shop
***ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม


2. 50 ตัวละครแรกที่สามารถเก็บเลเวลได้ถึง 50 ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์
ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับฉายาพิเศษ "Lv.50 Slayer" (All Stats +20)

***ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม

3. ตัวละครที่สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Class 3 ได้เป็นคนแรกของแต่ละสายอาชีพ ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับฉายาพิเศษ "I am the first XXX" (XXX จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อสายอาชีพที่ทำการเปลี่ยน เช่น "I am the first Moon Lord")

***ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม


ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. (หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) - 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม: 

1. ผู้เล่นที่สามารถเคลียร์ "Arch Bishop Nest Normal Mode" อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับรางวัลพิเศษ

ของรางวัล:


MK-47 Circuit จำนวน 2 ชิ้น (ใช้สำหรับสร้างไอเทม) (แลกเปลี่ยนได้) 


* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Mail Box ของตัวละคร
**ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม


2. ผู้เล่นที่สามารถเคลียร์ "Gigantes Nest Normal Mode" อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับรางวัลพิเศษ

ของรางวัล:


Mithril Ornaments จำนวน 2 ชิ้น (ใช้สำหรับสร้างไอเทม) (แลกเปลี่ยนได้) 


* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Mail Box ของตัวละคร
**ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม


ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 00.01 น. - 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม: 

1. ทุกตัวละครที่ Login ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับรางวัลพิเศษ

ของรางวัล:


Illusion Protection Magic Jelly จำนวน 20 ชิ้น (ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +7 ขึ้นไป) (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 


* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Gift Box ของ Cash Shop
**ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม


ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. (หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) - 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม:


สำหรับผู้เล่นท่านใดที่ไม่ได้ Login เข้าเกม Dragon Nest ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 00.01 น. และกลับมา Login ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับไอเทมพิเศษ "Returnee Reward Box"

ไอเทม "A gift box for returnee" เปิดได้ไอเทม ดังนี้


 


* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Gift Box ของ Cash Shop 


หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า